Categorías
història

primer llibre imprés a espanya

El primer llibre, de caràcter literari, que va ser imprés a Espanya va ser a València l’any 1474 amb l’obra literaria “Obres e trobes en lahors de la sacratissima verge Maria».

Aquesta obra recull la producció literària dels participants en el certamen poètic que es va celebrar el 11 de febrer de l’any 1474 a València. Poemes escrits en valencià, en italià i en castellà.

El llibre es conserva a la Biblioteca Universitària de València.

Poc després de ser inventada la imprempta a Europa per Gutemberg, els jurats de València la portaren junt al Portal de la Valldigna propietat de Lamberto Palmart i Alfons Fernàndez de Córdoba. Hui encara podem vore una placa al mateix portal a la part antiga de la ciutat de València.

Aquest fet históric ens dona una visió de la importància de València i que està reconegut en el que s’anomena el segle d’Or Valencià (segles XIV y XV).